احتمالا با ورود به این وبلاگ از خودتان خواهید پرسید چه بر سر مطالب آمده و اینجا کجاست؟ باید عرض کنم که بر اثر یک اشکال مجبورم آرشیو را کم کم دوباره به وبلاگ اضافه کنم. امیدوارم بتوانم به سرعت مشکل را حل کنم.