این مجموعه در سال ۹۰ تا ۹۳ ضبط شده است.
در فصل اول از مجموعه آی‌پالس با افراد مختلفی که در وب شناخته شده بودند و کارهای موثری انجام دادند گپ زدیم.

برچسب‌ها,
۱۴ اسفند ۱۳۹۶